Η Γλώσσα του Δάντη, του Βοκκάκιου, του Ντα Βίντσι. Γλώσσα επιστημονική αλλά μελωδική και λυρική. Η Ιταλία ως χώρα μοιράζεται με την Ελλάδα κοινά στοιχεία Πολιτισμού, και Ιστορίας. Τα ιταλικά είναι μια  γλώσσα, με ρίζες στη λατινική και εύκολη στην εκμάθηση για τους Έλληνες.

Τα πανεπιστήμια της Ιταλίας είναι από τα κορυφαία διεθνώς, και αποτελούν πόλο έλξης για χιλιάδες φοιτητές και εργαζόμενους κάθε χρόνο.

 Η LinguAcademy  προσφέρει ολοκληρωμένα Προγράμματα Εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας.

Παιδικά προγράμματα- Εφηβικά προγράμματα

 • 9-11 ευέλικτα προγράμματα εισαγωγής στην εκμάθηση της Γλώσσας καλύπτοντας ένα  επίπεδο βάση CEFR σε μια σχολική χρονιά ολοκληρώνοντας το επίπεδο Β2 σε 5 ακαδημαϊκά έτη.
 • 12-17 πρόγραμμα ταχύρυθμο δια ζώσης η και on-line με δυνατότητα απόκτησης πτυχίου επιπέδου Β2 σε 4 χρόνια.

Προγράμματα Ενηλίκων

 • Ταχύρυθμα προγράμματα εκμάθησης με στόχο την απόκτηση πτυχίου Β2 σε 2 8μηνα!
 • Μαθήματα δια ζώσης,on-line , ατομικά η και σε ολιγομελή γκρουπ σύμφωνα με το χρόνο και τις ανάγκες σας
 • Γνωρίζετε ήδη Ιταλικά και θέλετε απλά την πιστοποίηση? Εύκολα γρήγορα και οικονομικά με απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας προετοιμάζεστε αποκλειστικά από τους έμπειρους καθηγητές μας για την εξέταση σας.

Η πιστοποίηση και τα πτυχία της Ιταλικής Γλώσσας στην Ελλάδα γίνεται μέσω εξετάσεων από τα Πανεπιστήμια της Perugia , της Ρώμης , το Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών αλλά και το ΚΠΓ. Τα επίπεδα πτυχίων και πιστοποιήσεων είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο (CEFR) με διεθνή αναγνώριση.

INSTITUTO ITALIANO DI CULTURA   https://iicatene.esteri.it/IIC_Atene/el/

Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC)

Università per Stranieri di Siena (CILS)

Università degli Studi Roma Tre (IT – ele.IT)

Società Dante Alighieri (PLIDA)

Επίπεδο Πανεπιστήμιο για ξένους της Perugia Πανεπιστήμιο για ξένους της Siena Πανεπιστήμιο Roma Tre Dante Alighieri Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Contatto CELI Impatto CILS A1 —- PLIDA A1 A1
Sopravvivenza CELI 1 CILS A2 base.IT PLIDA A2 A2
Soglia CELI 2 CILS Uno ele.IT PLIDA B1 B1
Progresso CELI 3 CILS Due CILS-EC int.IT PLIDA B2 B2
Efficacia CELI 4 CILS Tre —- PLIDA C1 C1
Padronanza CELI 5
CELI 5 DOC
CILS Quattro
CILS-DIT
IT PLIDA C2 C2

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΚΠΓ  https://rcel2.enl.uoa.gr/kpgeschool/

Επίπεδο Α

 • Α1 «στοιχειώδης γνώση»
 • Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test), στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Επίπεδο Β

 • Β1 «μέτρια γνώση»
 • Β2 «καλή γνώση» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική

Επίπεδο Γ

 • Γ1 «πολύ καλή γνώση»
 • Γ2 «άριστη γνώση» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική