Η Linguacademy παρουσιάζει την μάθηση στον 21ο αιώνα και παρέχει:

  • Προγράμματα Εκμάθησης Γλωσσών Αγγλικά , Γαλλικά , Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά για όλες τις ηλικίες
  • Πιστοποιήσεις Γλωσσών και Δεξιοτήτων ONLINE & Δια ζώσης ως Εξουσιοδοτημένο κέντρο Εξετάσεων
  • Προγράμματα Δια ζώσης , online , blended , ατομικά και ομαδικά , ιδιαίτερα μαθήματα
  • Προγράμματα Επιχειρήσεων
  • Προγράμματα προετοιμασίας Φοιτητών – Mεταπτυχιακά
  • Πιστοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Πιστοποιήσεις Πληροφορικής, Computing Skills ως Εξουσιοδοτημένο κέντρο εξετάσεων Ucert

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

Νηπιακά 5-6 ετών

Παιδικά 7-11 ετών

Εφήβων 12-17 ετών

Ενηλίκων

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά

Γαλλικά

Γερμανικά

Ιταλικά

Ισπανικά

Ρώσικα

Who Seeks, Shall Find

– Sophocles –

Πιστοποίηση Υπολογιστών

UCERT

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ είναι αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη, αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο, και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Περισσότερα

UCERT

Πιστοποίηση Γνώσης Υπολογιστών από όλους του δημόσιους φορείς